Marmeladeglas.

Etikettering af forside, bagside og låg på cylindriske og ovale glas.

Etiketterne påsættes i en master/backupløsning.

Kundens behov:

Kunden ønskede etiketter på forside, bagside og låg på cylindriske samt ovale marmeladeglas.

Enheden skulle køre 24/7 og producere med høj kapacitet: Få stop og høj sikkerhed for at alle glas blev etiketteret.

Løsningen:

Vi konstruerede en systemmaskine med Elmoprint SDA dispensere på alle 3 positioner (forside-, bagside- og topetiket). Dispenserne er monteret med udtræk, så der nemt og hurtigt kan skiftes etiketrulle. Til alle 3 positioner er knyttet 2 dispensere, så de fungerer som backup for hinanden.

Maskinen er monteret med luminescens sensorer, som tjekker om de primære dispensere har placeret en etiket. Hvis dette ikke er tilfældet, sørger de sekundære dispensere for at påsætte manglende etiketter. Det øger sikkerheden hvis der f.eks. mangler en etiket på etiketbanen, ligesom det øger oppetiden fordi kunden undgår at stoppe produktionen når etiketrullen skal skiftes.

Indgangen til etiketteringssystemet styres af 2 kraftige sidebånd som fungerer som separator, der sørger for rette afstand mellem glassene samt kø-vagt, der holder øje med eventuelle ophobninger på produktionslinjens efterfølgende transportbånd.

Ved skift mellem produkterne vælges en ny recept og der foretages nogle få og enkle mekaniske justeringer på udstyret.

De ovale glas får etiketter på henholdsvis forside og bagside: Glassene passerer et sæt sidebånd, som sørger for at glasset vender korrekt og derefter dispenseres etiketterne fra hver sin side af linjen.

Etiketten på de runde glas når hele vejen rundt om glassene: Disse glas passerer ligeledes sidebånd og mens de drejes rundt, dispenseres etiketten og en roterende svamp sørger for at etiketten trykkes fast på glasset.

Uanset glastype passerer glasset derefter endnu en dispenser, som placerer en etiket på låget. Glassets position kan orienteres, så topetiketten placeres på en bestemt måde i forhold til sideetiketten. 

Alle siderotationsbånd har frekvensomformer, så selv små hastighedsjusteringer kan indstilles og gemmes i recepten for de respektive glasformer.

Enheden leverer 240 glas/min.

Klik her for en introduktion til Elmoprint SDA dispenser.

Klar til et professionelt samarbejde?

Ønsker du at drøfte mulighederne for at sikre mærkningskvaliteten af dine produkter? Giv os dine oplysninger, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Mit navn er  og jeg arbejder hos som 
Vi beskæftiger os med 
Jeg ønsker hjælp/sparring til følgende:

I bedes kontakte mig på eller 

Dansk English