3-valse.

Knivskarp etiketplacering på cylindriske emner.

I en 3-valseløsning roterer emnet mellem 3 valser, som sikrer ekstrem skarp præcision ved placering af etiketten, fordi emnet holdes fast og derfor står snorlige, mens etiketten dispenseres.

Metoden:

Vi anbefaler enheden hvis du ønsker virkelig høj præcision, at der tages højde for eventuelle skævheder i produktet eller at emnerne ikke vipper, mens de etiketteres samt hvis det er tilstrækkeligt med moderat output i din produktionslinje.

I 3-valsesystemet frigiver en separator emnet. Produktet fanges af to valser og føres hen til en drivende valse. Nu roteres emnet og der skydes en etiket ud.

Etiketten dispenseres med en hastighed som svarer til produktets rotation.

Når emnet er færdigetiketteret, løsnes valsernes greb og emnet føres videre til et pakkerundbord eller transportbånd for videre behandling.

Styring:

Det hele styres af en lynhurtig motion controller, og indstilles på en HMI touchskærm. Indstillinger til de respektive produkter gemmes som recepter, så du kan håndtere flere typer emner på samme linje. 

Enheden kan styres ved valg fra eksterne recepter samt indgå i den generelle linjestyring, så f.eks. start-/stopsignaler deles.

Fordele ved dispenseren:

 • Stabil og driftssikker - også i barske produktionsmiljøer - IP66
 • Touchskærm, hvor alle brugerindstillinger sættes og gemmes som recepter
 • Kan monteres med 2 servomotorer for elektronisk justerbar banespænding for plastetiketter, - det sikrer at spændingen på etiketrullen holdes konstant, mens der tages højde for at bagpapiret kan give sig ved høj acceleration
 • Enkel at betjene i forbindelse med formatskift - og håndterer 99 recepter
 • Sikrer maksimal oppetid
 • Garanterer høj kapacitet og enestående præcision
 • Udstyret håndterer både halv- og fuldautomatisk indløb til etiketteringen, så uanset om dine produkter placeres manuelt (f.eks. på et rundbord) eller kommer på båndet via en fyldemaskine, får udstyret de nødvendige startsignaler

Optioner:

Vi foreslår i øvrigt at du overvejer om dit nye system skal suppleres med:

 • Formatsæt, så du enkelt og hurtigt kan skifte mellem emnetyper og etiketstørrelser
 • Rundbord, som kan øge kapaciteten fordi emnerne akkumuleres før og/eller efter de etiketteres, hvilket giver operatøren frihed til andre opgaver, uden at det er nødvendigt at afbryde produktionen
 • Køvagt, som forhindrer at systemet trækker emner frem, hvis der er ophobning på båndet - samtidig med at der gives stopsignal til eksempelvis fyldemaskinen
 • Sensor for påsætning af etiketten et bestemt sted på emnet, f.eks. i forhold til lågets ringlock
 • Afvisning af emner hvis de vurderes at være behæftet med fejl, - f.eks. hvis et låg ikke er påsat korrekt eller hvis produktet vejer for lidt

Master/backup:

Har du behov for kunne skifte etiketrulle mens linjen kører videre, kan du vælge en master-/backupløsning som er monteret med to identiske dispensere: Mens der skiftes rulle på den ene dispenser, overtager den anden dispenser etiketteringen.

Der er andre fordele ved at have en backupdispenser, for den kan også skabe sikkerhed for, at der kommer etiket på alle produkter, f.eks. hvis der mangler en etiket på etiketbanen. Ved at have fluorescerende materiale i etiketterne tillige med luminescenssensor monteret på maskinen, vil den sekundære dispenser sætte etiketter på de emner, der måtte være sprunget over af masterdispenseren.

Kombinationer:

Maskinen kan kombinere forskellige løsninger, så den består af flere dispensere, der etiketterer produktet flere steder:

 • Top
 • Bund
 • Side
 • Rundt om

Printløsning:

Det er også meget populært at montere en printløsning på enheden, for at skrive dato, batchnummer, ingrediensliste, logo eller andre oplysninger på etiketterne.

 • Varmepræger
 • Termotransferprinter
 • Ink jet print

Bliv inspireret:

Løsningerne som ses nedenfor, viser principperne ved 3-valseetikettering.

Enhederne er konstrueret til kunders specifikke etiketteringsopgaver.

Vi vil også meget gerne levere en individuel løsning til dig.

Pssst....
Rygtet siger, at det er vores 3-valsemodul, der får jordkloden til at rotere :-) 

Har du spørgsmål?

Vil du vide mere om 3-valse, så kontakt os:

+45 59 43 44 10
info@elmoprint.dk

Klar til et professionelt samarbejde?

Ønsker du at drøfte mulighederne for at sikre mærkningskvaliteten af dine produkter? Giv os dine oplysninger, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Mit navn er  og jeg arbejder hos som 
Vi beskæftiger os med 
Jeg ønsker hjælp/sparring til følgende:

I bedes kontakte mig på eller 

Dansk English